Hidrolik Hortumlar

EN 856 4SH, DIN 20023 4SH

SAE 100 R1 AT / EN 853 - Tek Telli